Inga valpar planerade.Valpar från oss är:

- Leveransklara vid 8 veckors ålder
- Fria från anlag till nattblindhet, RPE-65
- Registrerade i SKK, Sv Kennelklubben
- Veterinärbesiktigade
- Vaccinerade
- Valpkullsförsäkrade i Agria inklusive försäkring för dolda fel till 3 års ålder
- Socialtränade i och utanför hemmet
- Överösta med kärlek!!!

Vi önskar att valparna blir MH-testade omkring
1-års ålder och höftledsröntgade. Detta anordnar vi gemensamt för kullen.

Vill du veta mer, eller kanske träffa våra hundar?
Välkommen att slå en signal!

Pernilla Waax Svänson
tel: 08-39 35 45 eller 0707-35 54 44
mail: kennel.deazazzera@tele2.se
START