Onyx & Patou   
                                och deras valpar:
                  "GLADIATORKULLEN"  
                                 Födda: 010328Simons illustration av
Onyx med valparna  Korad TJH SUCH
Cartier Monzerat
          Amber

         "Amber"
          Cartier Monzerat
                 Etna
                               
                 "Etta"
                


Cartier Monzerat
         Nova
 
         "Nova"               LP1
Cartier Monzerat
         Indoora

           
"Nala"


         Cartier Monzerat
                   Furia
         
                   "Furia"             CartierMonzerat
                     Valkyria
               
                       "Kyra"


Cartier Monzerat
          Zeke
   
        "Zeke"


            Cartier Monzerat

                       Atlas
          
                     "Bilbo"TILLBAKA

            Cartier Monzerat
                       Hero
           
                       "Hero"
                export Norge