Mentalbeskrivare:
Lorentz Ogebjer

Testledare:

Viktoria Arehult

Löttingelund
090404
AfBd1


2


3


4


5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar själv kontakt eller besvarar kontakförsök
Valter, Minos, Loke
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
Medea, Shaggy
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. Provas inte detta moment
Följer med motvillig. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Minos, Shaggy
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Medea, Valter, Loke
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
Shaggy
Accepterar hantering.
Medea, Valter, Minos, Loke
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Medea, Valter, Minos, Shaggy, Loke
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2B LEK 1
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna
Minos, Shaggy, Loke
Griper direkt med hela munnen
Medea,Valter
Griper direkt - hugger föremålet i farten
2C LEK 1
Gripande och dragkamp
Griper inte
Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper tar om. Alt. tuggar
Medea, Minos, Loke
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Valter, Shaggy
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testl.släpper
3A FÖRFÖLJANDE
Första gången
Startar inte
Shaggy
Startar men avbryter
Valter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer
Medea

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet
Minos, Loke
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3A FÖRFÖLJANDE
Andra gången
Startar inte
Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer
Valter, Shaggy
Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet
Medea, Minos, Loke
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3B GRIPANDE
Första gången
Nonchalerar bytet
Alt. springer inte fram
Valter, Shaggy
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper
Minos
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
Medea, Loke
3B GRIPANDE
Andra gången
Nonchalerar bytet
Alt. springer inte fram
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper
Valter, Loke

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

Medea, Minos, Shaggy

4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivtetshöjningar
Medea, Valter
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand
Minos, Shaggy, Loke
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet
5A AVST.LEK
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer
Shaggy
Intresserad. Följer figuranten utan avbrott
Medea, Valter
Intresserad. Vill iväg enstaka startförsök
Loke
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
Minos
5B AVST.LEK
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden
Medea, Valter, Minos, Shaggy, Loke
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
5C AVST.LEK
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten.
Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten
Minos, Shaggy, Loke
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
Medea, Valter
5D AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse
Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper, drar emot, men kan släppa och ta om
Medea,Valter, Minos, Loke
Griper direkt, drar emot släpper inte
Shaggy
5E AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse
Blir aktiv men avbryter Är aktiv med figurant när denne är aktiv
Medea, Valter, Shaggy, Loke
Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
Minos
6A ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Medea, Valter, Minos, Shaggy
Flyr högst 5 meter
Loke
Flyr mer än 5 meter
6B ÖVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden
Medea
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Valter, Minos, Shaggy, Loke
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
6C ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner
Alt. går inte fram
Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden
Valter, Loke
Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet
Minos, Shaggy
Går fram till overallen utan hjälp
Medea
6D ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Medea, Valter, Minos, Shaggy
Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna
Loke
Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6E ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse

Medea, Minos

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle
Valter, Shaggy, Loke
Stanner upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen
Biter i eller lek med overallen Intresset minskar efter hand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager
7A LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Medea, Valter, Minos, Shaggy, Loke
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter
7B LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden

Minos

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet

Shaggy

Går fram till skramlet utan hjälp
Medea, Valter,Loke
7C LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Medea, Valter, Minos, Loke

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna
Shaggy
Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utstlag vid 2:a passagen Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager
7D LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Visar inget intresse
Medea,Valter, Shaggy, Loke
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle
Minos
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager
8A SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden
Shaggy
Visar enstaka hotbeteenden
Visar flera hotbeteenden under längre tid
Medea, Valter, Minos, Loke
Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8B SPÖKE
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse
Alt. engagerar sig inte
Tittar till mot spökena då o då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott
Loke
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Valter, Minos
Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
Medea, Shaggy
8C SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren
Shaggy
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Valter
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll
Medea
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr
Minos, Loke
8D SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad
Alt. går inte fram
Loke
Går fram till fig. när föraren talar med fig./lockar på hunden
Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet
Medea, Valter, Minos
Går fram till fig. utan hjälp
Shaggy
8E SPÖKEN
Kontakt-tagande med figurant i spökdräkt
Avvisar eller undviker kontaktförsök
Alt. går inte fram i tid
Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den
Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten
Valter, Minos, Shaggy, Loke
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla
Medea
9A LEK 2
Leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse
Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt
Medea, Valter, Minos, Shaggy, Loke
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
9B LEK 2
Gripande
Griper inte
Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna
Medea, Valter, Minos, Shaggy, Loke
Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Valter, Shaggy
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Medea, Loke
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Minos
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. Föraren avstår skott.


Alla hundarna blev unghundsbeskrivna av Anna Karin Ericsson med flest ettor i protokollet.

KULLAR